Danışmanlık

Oturma izni, çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir ülkenin vatandaşı olmaksızın belirli bir süre için özel bir başvurudur. Halkın iş ihtiyaçlarına bağlı olarak Türkiye genelinde, özellikle de Türkiye’de yaygın bir uygulamadır. Yasalar izin verdiği sürece bu uygulama olumlu olabilir. Oturma izninin süresi kişiden kişiye farklıdır, yabancılar için ülkede ne kadar kalması önemlidir.

Bu nedenle Türkiye’de kalıcı olarak ikamet eden bir yabancı uzun süre ikamet izni için başvuruda bulunabilir. Buna ek olarak, bir önceki oturma izninin süresi boyunca uzun süreli izin almak için mali zorluklar ve sabıka kaydı bulunmamalıdır. Başvurmak isteyen yabancılar hem kısa hem de uzun süreli ikamet izni için önemli belgeler hazırlamalıdır. Öte yandan, belgeler mükemmel bir şekilde tamamlanırsa, oturma izni işlem prosedürüne başlamak mümkündür. Bir sonraki bölümde değinilen belge ve belgelerin teslim edilmesi gereken diğer konuları açıklayacağız.

Oturma izni almak için birçok sebep var. İlk olarak, kısa veya uzun süreli ikamet izni almak için önemli faktörler olmalıdır. Süre, başvuran ve başvuranın nedenlerine bağlıdır. Kısa süreli iznin limiti, uzun süreli izin için en fazla 1 yıl ile sınırlıdır ve yabancı bir kez yerinde kalmak zorundadır. Türkiye için uzun süreli ikamet izni 8 yıldır.

Türkiye’de oturma izni nedir ve ikamet izni çeşitleri nelerdir?

Oturma izni ikamet izni olarak bilinir. Oturma izni, yabancılara özgü belgeler için anayasayı müracaat ederek insanların belirli bir süre boyunca farklı ülkelerde ikamet etmesine yardımcı olan bir oturma izni alır. Uluslararası koruma yasalarına ve yabancılar yasalarına göre, 90 güne kadar kalmak veya ülkede kalmak istemeyen yabancılar oturma izni almalıdır. Yabancılar için bir gerekliliktir. Sahaport danışmanlık, başvuru süreci, başvuru yenilemesi, yurtdışında ikamet süresi gibi hassas bir yaklaşımı gerektiren birçok konunun uygulanması için yararlı olabilir.

Yabancılar, çalışma izni ve vize başvurusunda bulunmak için, Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerine yurt dışında ikamet ettikleri veya ikamet ettikleri ülkede bir iş sözleşmesi yaparak başvururlar. Yabancı Temsilcinin Maliye Bakanlığına başvurduğu tarihten sonraki on iş gününde Türkiye’de bulunan işverenin, elektronik başvuru ve bu Tüzükte öngörülen bilgi ve belgeleri on iş günü içerisinde yapması zorunludur.

Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylar en geç 90 gün içerisinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmalı ve Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde il polis merkezine başvurmalıdır. Aksi takdirde, çalışma izni yürürlüğe girmeyecek.

Çalışma tarihinde geçerli olan ikamet izni hariç olmak üzere, başvuru tarihinde geçerli olan en az altı ay ikamet izni olan yabancılar, evde çalışma izni başvurusunda bulunabilir. (Yabancıların bu durumda Dışişleri Temsilcilerimize başvurmak zorunluluğu yoktur.) Başvuru için gerekli belgeler, elektronik başvuruyu izleyen altı iş günü içerisinde Bakanlığa teslim edilmelidir.

İsteğe bağlı olarak Bakanlıkça çalışma izni belgesinin onaylandığı yabancıların haklı çalışma iznini almak için izin belgesinin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurulması zorunludur. Aksi takdirde, çalışma izni yürürlüğe girmeyecek.

Çalışma izni uzantısı:

Çalışma izninin uzatılması, izin verildiği tarihten geriye doğru en fazla iki ay yapılmalıdır. Çalışma izninin bitiminden sonra en çok onbeş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirilir. Bu işlemden sonra yapılan uzatma başvuruları, başvuran yabancıya uygulanan ilkelere tabidir. Elektronik başvuruyu takip eden altı iş günü içinde, gerekli belgeler, geçerli ikamet izni (yurtiçinde yapılan ilk başvurudaki gibi) sunarak yapılan işin uzatılması başvurusunda Bakanlığa teslim edilmelidir.

Kanunun 5 inci maddesine göre; 4817’de, bir yıllık yasal çalışma izninin ardından, aynı işyeri veya işletme için iki yıl uzatma talebi yapılabilir ve aynı meslek için çalışma izni verilebilir. Toplam üç yıllık hukuki sürenin sonunda, mevcut çalışma izni, aynı mesleğe ve kendi seçtikleri işverene çalışmak için üç yıl daha uzatılabilir. Türkiye’de yasal olarak herhangi bir kesinti olmaksızın ikamet eden ya da en az altı yıl yasal olarak çalışmış olan yabancılar, sınırsız çalışma izni alabilirler.

Yabancılar için Çalışma İzni:

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, en az beş adet T.C. vatandaşın istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancı bir şirket ortağı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yıllık bir çalışma izninin son altı ayı için beş kişilik istihdam şartı aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için bir çalışma izni gerekiyorsa, beş TC. Vatandaşlık istihdamı aranmaktadır.

Ödenmiş Sermaye (eğer işveren izin istiyorsa):

İşletmenin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olmalı veya brüt satışlar en az 800.000 TL olmalı veya geçen yılın ihracat miktarı en az 250.000 TL olmalıdır.

İzin isteyen hissedarın, en az% 20 sermayeye sahip olması, zorunludur, en az 40.000 TL’dir.

Maaş ve Ücret koşulları:

İşveren tarafından yabancılar için ödenmesi gereken aylık maaş miktarının yabancının yükümlülükleri ile aynı seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihinde asgari ücret tutarı dikkate alınarak yabancının ödeyeceği asgari ücret;

a) Ön izin talep eden icra müdürleri, pilotlar, mühendisler ve mimarlar için asgari ücret 6.5 kat olmalıdır.

b) Birim veya şube müdürleri, mühendisler ve mimarlar için asgari ücret 4 kat olmalıdır.

c) Uzmanlık ve beceri, öğretmenler ve psikologlar, fizyoterapistler, müzisyenler ve sahne sanatları gerektiren işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin asgari ücretin 3 katı olmalıdır.

d) Yabancılar için hanehalkı hizmetlerinde çalıştırılacak asgari ücret, yukarıda listelenenlerden (satış elemanları, pazarlama – ihracat sorumlusu vb.) başka meslek alanlarında çalışan yabancılar için asgari ücretin en az 1.5 katı olmalıdır.

e) Turistlikte akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar – animasyon organizasyon şirketleri ve masör, masöz ve SPA terapistlerinde çalışacak yabancılar asgari ücretin en az iki katı olmalıdır.